Ograniczenia Google Cloud API

Włączyliśmy w usługach Google Workspace zakupionych w StrefaGsuite.pl – Google Cloud. Każdy klient możesz korzystać z tego zasobu w własnej jednostce. Konta w domenie klienta mogą wykorzystywać usługę do własnych potrzeb, a rachunki wystawione są bezpośrednio przez Google na dane podane podczas aktywacji usług Google Cloud. W przypadku braku płatności rachunku zostanie zablokowana wyłącznie domena klienta, który nie opłacił usługi. Wierzycielem zaległości staje się wtedy Google Inc.

Ograniczenia Google Cloud: maksymalna wartość rachunku nieopłaconego wynosi 200 USD.

Ograniczenia Google Cloud API